Kreativnost, logičko zaključivanje i analiza kompleksnog problema – veštine za budućnost

Svetski ekonomski forum izašao je sa istraživanjem koje se odnosi na ključne željene ali i obavezne osobine koje će biti na listi 10 veština i atributa koje će morati da ima svako kome je stalno do radnog mesta na početku novog tehnološkog doba koje će radikalno promeniti uslove rada. Lista se odnosi  na sve privredne grane i industrije, a projektovana je za narednih nepune četiri godine odnosno od 2020. godine. Prethodno istraživanje rađeno je za 2015. godinu i značajno se razlikuje kako u redosledu prioriteta, tako i po tome što su neke osobine koje…

Ocenite članak
Ceo tekst