Eurogradovi o predlogu programa Kreativna Evropa

EUROCITIES / EUROGRADOVI Izjava o predlogu programa Kreativna Evropa 75 procenata evropske populacije živi u gradovima. Gradovi su idealna mesta gde kultura i kreativnost bujaju, jer pružaju raznolikost, koncentrovanu mešavinu koja je potrebna kreativnim umovima, prilagođene usluge, infrastrukturu, publiku i konzumente kulture. Kultura predstavlja vitalni aspekt urbanog života. Lokalne vlasti u Evropi su postavile kulturu u srce njihovih lokalnih razvojnih planova i imaju zdravu politiku i strategije za ulaganje u kulturu i, jos šire, u kulturni i kreativni sektor. Kao ključni igrači u kulturnim odredbama sa velikim iskustvom u kulturnim…

Ocenite članak
Ceo tekst