Kreativna ekonomija Evropske Unije – pokazatelji za 2013. godinu

Istraživanje NESTA (Britanske agencije za nauku, tehnologiju i umetnost) o performansama kreativnih industrija u 28 članica Evropske Unije za 2013. godinu prenosi da je ukupno u kreativnom sektoru Unije zaposleno 11.4 miliona ljudi, što čini 5 procenata ukupne radne snage.  Tri najveće države po broju zaposlenih u kreativnim industrijama su Nemačka sa 3.1 milion (5.8% ukupne radne snage), Velika Britanija sa 2.3 miliona (7.9% radne snage) i Francuska koja zapošljava 1.4 miliona kreativaca ili 5.5 odsto ukupne radne snage. U relativnim pokazateljima stvari su malo drugačije. Švedska ima najveću proporciju (8,9%) kreativne…

Ocenite članak
Ceo tekst