Knjige o kreativnoj ekonomiji koje bi trebalo obavezno pročitati (4)

Chris Bilton: Management and Creativity – From Creative Industries to Creative Management (2006-2007) Knjiga Menadžment i kreativnost objavljena je 2007. godine (izdavač Blackwells, Oksford) i sadrži sledeća poglavlja: Uvod; Definisanje kreativnosti; Od pojedinca do procesa: Kreativni timovi i inovacija; Kreativni sistemi: Implikacije na menadžment i javnu politiku kreativnih industrija; Upravljanje kreativnim radom pomoću popuštanja i kontrole: Mit o samomotivisanom kreativnom radniku; Uočavanje obrasca: Strategija, liderstvo i adhokratija; Razvoj poslovanja i organizaciona promena; Od kreativnog marketinga do kreativne potrošnje; Politika kreativnosti, Indeks pojmova. U uvodnom delu Bilton kaže: Definicija kreativnosti i kreativne ekonomije…

Ocenite članak
Ceo tekst