Uloga kreativne ekonomije u ruralnom razvoju

Gradovi su pobedili sela zahvaljujući razvoju infrastrukture koja je povezala udaljena seoska područja sa razvijenim gradskim centrima. Suština je veoma jednostavna – povezujući ruralna područja sa urbanim, povećava se mogućnost zaposlenja ljudi koji žive u ruralnim oblastima dok se istovremeno obilje prenosi i na ova područja. Povezivanje na taj način postaje ključna greška! Kada upoređujete dva objekta, teži prevlađuje. Isto se dešava i kada poredite ruralna i urbana područja, pa dolazi do toga da ljudi tokom nedelje rade u gradovima, a da selo koriste za odmor tokom vikenda. Razvoj usluga…

Ocenite članak
Ceo tekst