U poslovanju loše odluke se mogu sprečiti, ali samo jedan faktor ne može se ničim zameniti: tok gotovine

Razumevanje šta su tokovi gotovine (cash flow) i kako se barata gotovim novcem u poslovanju, kako se obezbeđuje tekuća likvidnost radi pokretanja i održavanja poslovnog ciklusa, po svemu sudeći, predstavlja i dalje ključni faktor uspešnog poslovanja danas. Široko je poznato da se biznis plan za započinjanje poslovnog poduhvata projektuje na prve tri godine i da je finansijski plan njegov najvitalniji deo. Osim što planiramo čime ćemo se baviti, šta su naše ključne konkurentske prednosti, ko čini naš tim, gde nam je tržište i tome slično, mi jednostavno moramo predvideti kako ćemo sve…

Ocenite članak
Ceo tekst