Kreativnost i konkurentnost

Memorijski USB stik je rezultat kreativnosti, jednako u konceptu, dizajnu i proizvodnji. Među ostalim tipovima nosača informacija, ovaj je bio nov, originalan i smeo u ideji, jer je trebalo da potisne do tada široko rasprostranjene kompakt diskove i DVD. Danas, u masovnoj proizvodnji USB memorijskih stikova imamo i one koji su ujedno i diktafon, plejer, sa različitim opsegom memorije, ali i unapređenim dizajnom prema estetskim, ergonomskim, pa čak i potrebama korisnika da se igra. Istorija prvog vokmena govori nam da iza svega stoji jednostavna potreba (potreba vlasnika kompanije Sony da…

Ocenite članak
Ceo tekst