Knjige o kreativnoj ekonomiji koje bi trebalo obavezno pročitati (2)

Hilary Collins – Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries, Ava Publishing, 2010. Knjiga Kreativno istraživanje: Teorija i praksa istraživanja kreativnih industrija se preporučuje istraživačima kreativnog sektora, naročito studentima poslediplomskih studija. Reč je o izdanju koje je rangirano kao jedno od najboljih priručnika za istraživanje kreativnih industrija u svetu. Delo sadrži sledeće celine: Kontekst, Određenje problema istraživanja, Upravljanje dizajnom istraživanja, Upravljanje procesom istraživanja, Upravljanje istraživanjem. U dodatku knjige date su i smernice kako se radi sa supervizorom, kako se upravlja vremenom i komunikacijama u istraživanju i…

Ocenite članak
Ceo tekst