Ekonomija deljenja: biblioteka alata

Prema predviđanjima Svetskog ekonomskog foruma, oko 2030. godine preovladavaće ekonomija deljenja odnosno iznajmljivanje pre posedovanja. Ova nova forma ekonomije zove se, pored raznih drugih sintagmi generisanih iz ekonomije deljenja, još i ekonomija iznajmljivanja ili Rental economy. Šta je suština ovog novog načina korišćenja stvari ili zapravo neposedovanja ali uzimanja tih stvari na poslugu? Ekonomisti koji zagovaraju iznajmljivanje izračunali su da je posedovanje zapravo skupo, nerentabilno i nefunkcionalno. Prosečna bušilica koristi se tek manje od pola sata za celog svog veka, jer ljudi imaju potrebu da je koriste samo nekoliko puta po par…

Ocenite članak
Ceo tekst