Marketing i društvene mreže – relativni osnovni pokazatelji

Do pojave interneta i društvenih mreža, marketing se prvobitno zasnivao na direktnoj komunikaciji sa kupcima kroz prodaju od vrata do vrata a zatim se proširio na oblast tradicionalnih medija – radija, štampe, televizije i sl. koji su, iz perspektive savremenog društva i novih modela poslovanja i oglašavanja, nosili sa sobom niz ograničenja. Pre svega, ovaj vid marketinga predstavlja jednosmernu komunikaciju sa kupcima a praktično gledano, manje firme i preduzetnici mogu da reklamiraju svoje proizvode i aktivnosti jedino kroz plaćeno marketinško oglašavanje putem pomenutih medija. Danas, klasični marketing na ustaljenim „offline…

Ocenite članak
Ceo tekst