Holandski gradovi dogovorili primenu cirkularne ekonomije

Osam holandskih gradova, među kojima Amsterdam, Utreht i Roterdam potpisali su protokol o pokretanju programa cirkularne ekonomije, kada je u pitanju upravljanje otpadom. Amsterdam je prednjačio u ovoj inicijativi, jer je još pre dve godine odlučio da svoju budućnost veže za recikliranu ekonomiju. Oni su oročili potpuno uvođenje cirkularne ekonomije 2025. godine. đ Cirkularna ekonomija je suprotna od tradicionalne ili linearne ekonomije koja otpad odlaže na deponijama bez većeg recikliranja. Cirkularna (circular) ekonomija u potpunosti upravlja reciklažom uključujući i obradu biomase koja služi za dobijanje pogonskog goriva. Cirkularna ekonomija u svemu jeste nov…

Ocenite članak
Ceo tekst