O nama

H100.Biz je  elektronski magazin i portal za širenje znanja i ideja o čoveku u doba kreativne i kolaborativne ekonomije i kulture kod nas i u svetu odnosno o ekonomiji znanja. Koristimo forme autorskih tekstova, bloga i marketinga sadržaja.

Verujemo da će modeli kreativnosti, kolaborativnog rada i deljenja, odnosno participativnog odlučivanja i stvaranja bitno obeležiti svet budućnosti. Naš cilj je da istražujući ove teme i specifične oblasti, omogućimo javnosti da razume svet u kojem živi i deluje.

Pozivamo zainteresovane autore i istraživače da na ovom portalu objavljuju svoje članke, istraživanja i učine ih javno dostupnim resursom. Naša zajednička misija je izgradnja zajednice znanja za razumevanje savremenog sveta i podrška kompanijama, neprofitnim organizacijama i društvenim grupama koje se zalažu za uravnoteženo korišćenje resursa odnosno smatraju kreativnost i znanje važnom odlikom današnjeg ali i budućeg sveta i njegove ekonomije.

H100.Biz