Koncept i navigacija sajta

Online magazin H100.Biz (Human 100) informiše zainteresovane o ličnom i profesionalnom razvoju i poslovima u doba savremene informatičke i tehnološke revolucije. Ovo doba se drugačije označava kao kreativna ekonomija, ekonomija deljenja ili kolaborativna ekonomija, ekonomija znanja i inovacija… Lista se ovim ne završava. Glavni izazov i osnova nedoumice je kako se čovek kao akter nove ekonomije i proizvodni faktor u vidu kreativnog, inputa znanjem i veštinama, može snaći u okolnostima u kojima ni nobelovci iz ekonomije nemaju jasno i složno mišljenje. Kako raditi, kako se razvijati, koje kompetencije će biti tražene, koji su trendovi u poslovanju, kako upravljati poslovnim i tehnološkim procesima… Pitanja je beskonačno mnogo i ovaj elektronski magazin želi da ona relevantna otvori i ponudi kao moguće pravce promišljanja. U svemu tome želimo da vidimo kako se Srbija kao mala zemlja i vrlo limitirano tržište, može postaviti, i to u sferi razvoja ljudskih resursa, zapošljavanja, mogućnosti uspešnog pokretanja i vođenja mikro, malog i srednjeg biznisa.

Koncept ovog elektronskog magazina je da bude informativni multidisciplinarni medij sa glavnom temom ljudskog kapitala/ljudskih resursa u odnosu na teme kreativnosti, saradnje – deljenja i znanja.

Naše glavne strane donose osnovne teme za koje smo se opredelili.

Prva i glavna strana, koja čini okosnicu našeg online magazina jesu uspešni ljudi i njihovi dobri projekti (poslovi, proizvodi, incijative…). Hoćemo da predstavimo barem 100 primera (pre svega iz Srbije i regiona) dobrih ljudskih potencijala, odnosno osobe koje znanjem, veštinama, idejama, inovacijama, kreativnošću, daju primer i inspiraciju drugima u ovo doba koje pre svega oseća deficit takvih kvaliteta i vrednosti. Njihove priče, razgovore sa njima ili opise projekata i  studija slučaja dajemo na stranici 100 i podstranicama, prema vrstama delatnosti.

Strana Mišljenje nudi članke o analitičkom i kreativnom mišljenju, psihologiji mišljenja, o ljudskom umu u doba tehnologije i kreativnosti. Komunikacija piše o novim i starim oblicima i sredstvima komunikacije, kao i projektima čiji je uspeh počivao na dobroj komunikaciji. Ljudski kapital istražujemo u kontekstu poslovanja i nove ekonomije – kako se čovek uzima kao vrednost koja generiše nove ekonomske veličine danas. Kako danas upravljati poslovnim sistemima i ljudima u radnom okruženju – opšta tema je tekstova na strani Upravljanje. Kako želimo da afirmišemo nove vrednosti društvene solidarnosti odnosno deljenja, radićemo na predstavljanju fenomena saradnje i deljenja u ekonomskim kategorijama, odnosno u slučajevima kada se njima i zbog njih formiraju radna mesta, dohodak, kapital… Inovacije, Tehnologija i Dizajn prikazaće savremeni svet u kome živimo i u kome ćemo tek živeti a iz ugla novih rešenja, nove tehnologije i formi, bilo da je reč o proizvodima, ili o komunikacijama.

Pored grupisanih članaka, čitalac ima opciju pretraživanja sadržaja po kategoriji, oznakama (tagovima), kao i po ključnim rečima. Sajt ističe tekstove sa najviše čitanja i pozitivnih ocena. Neki članci pojavljuju se u više kategorija, jer su interdisciplinarni. U okviru nekih članaka postojaće ankete u vezi sa samom temom koju taj tekst otvara.

Komentari su dozvoljeni i poželjni, radi razmene mišljenja i stavova u vezi sa temama ili stavovima i mišljenjima iznetim na sajtu.

Dobrodošli na strane H100.Biz.

Uredništvo
Decembar 2016.