Holandski gradovi dogovorili primenu cirkularne ekonomije

Osam holandskih gradova, među kojima Amsterdam, Utreht i Roterdam potpisali su protokol o pokretanju programa cirkularne ekonomije, kada je u pitanju upravljanje otpadom. Amsterdam je prednjačio u ovoj inicijativi, jer je još pre dve godine odlučio da svoju budućnost veže za recikliranu ekonomiju. Oni su oročili potpuno uvođenje cirkularne ekonomije 2025. godine. đ

cirkularna-ekonomijaCirkularna ekonomija je suprotna od tradicionalne ili linearne ekonomije koja otpad odlaže na deponijama bez većeg recikliranja. Cirkularna (circular) ekonomija u potpunosti upravlja reciklažom uključujući i obradu biomase koja služi za dobijanje pogonskog goriva. Cirkularna ekonomija u svemu jeste nov pristup koji integriše ekonomiju i sistem upravljanja otpadom i time doprinosi obnovi ekosistema, uz značajne inovacije. Na taj način ekološka ekonomija i inovativna ekonomija postaju susretne privrede, naročito značajne za razvoj i rast savremenih megapolisa. 

Glavna odlika cirkularne ekonomije je da vodi konceptu „nula odsto otpada” (zero waste) i da najveće promene nastaju u dizajnu proizvoda i pakovanja.

Među potrošačima postoji trend povećane brige o proizvodima koji se konzumiraju, a sve veći broj zahteva ide ka stvaranju proizvoda koji su ekološki bezbedni i 100% razgradivi odnosno podložni reciklaži. 

Više o ovoj inicijativi holandskih gradova možete pročitati na sajtu Circle Economy u Amsterdamu

A.Đ.

Objavljeno: 28. novembra 2016. 

Ocenite članak

Drugi srodni članci

Leave a Comment