Prodaja će doživeti revoluciju: kraj prodavnica i redova na kasama

Kako će izgledati buduća maloprodaja u dekadi nakon 2020. godine, već sada je predmet pažnje analitičara trendova. Treća dekada XXI veka biće uveliko pod uticajem Četvrte a možda i Pete industrijske revolucije, za koju još nemamo ni naznaka kakva bi mogla biti. Četvrtu industrijsku revolucionarnu promenu karakterišu automatizacija, digitalizacija i robotizacija. Promene kod kupaca potiču delom od ovih tehnoloških inoviranja, ali više od promene kupovnih navika. Neke od prodavnica budućnosti već sada se otvaraju u Americi i nisu namenjene samo kupcima sa dubokim džepom. Nove prodavnice konfekcije više su mesta…

Ocenite članak
Ceo tekst