Pareto princip: kako slučaj upravlja logikom biznisa

U odnosu na složene analize finansijskog i operativnog upravljanja firmom, u poslednje vreme veoma je popularan Pareto pristup u posmatranju srazmera i pobrajanju pluseva i minusa u poslovanju. Pravilo po Paretu može biti shvaćeno i primenjeno i u privatnom i u poslovnom kontekstu. Iako je pristup relativno davno otkriven, tek je u najnovijim koncepcijama menadžmenta uzet kao model za proveru proporcija koje inače pravimo kada radimo poslovne planove. Naime, još 1906. italijanski ekonomista Vilfredo Pareto posmatrao je privredu Italije i zaključio da tek 20 posto ljudi u vlasništvu drži čak 80…

Ocenite članak
Ceo tekst