Milenijalsi će doneti promene u poslovanju

Milenijalsi su mladi ljudi rođeni između 1983. (po nekim autorima – 1980) i 2000. godine. U svetu ih je oko milijardu, a samo u SAD živi 92 miliona. U poslednjih pet godina puno je istraživanja urađeno o njima – od onih vrlo afirmativnih, koji glorifikuju njihovu visoku svest, do onih ekstremno negativnih, koji ih nazivaju sebičnim snobovima. Istina je da bilo koja generalizacija o generaciji nije u potpunosti opravdana. Jer generaciju čine pojedinci, koji se međusobno razlikuju. To pod jedan. A pod dva, tema za razmišljanje je da li zaista…

Ocenite članak
Ceo tekst