Operativna memorija mašina vs. čovek

U informatici RAM (Random access memory) je memorija sa slučajnim pristupom, tj. nesekvencijalna operativna memorija. Njeno glavno obeležje jeste da je nasumična, tj. prema zahtevu pristupa i njegovom redosledu, za razliku od ROM (Read only memory) memorije, koja pristupa podacima na osnovu predodređenog reda. Njeno svojstvo je i da nestane čim se prekine električno napajanje (dok ROM memorija ostaje i kada se električno napajanje isključi). Podaci u RAM memoriji računara uzimaju se, dakle, nezavisno od fizičke lokacije gde su smešteni, jer im pristup nije predodređen redosledom skladištenja. U fizičkom smislu,…

Ocenite članak
Ceo tekst