Unapređenje autorskog prava u filmskoj industriji

NAJPOPULARNIJE domaće filmove kablovski operatori više neće moći da emituju bez dozvole i novčane nadoknade za autore tih dela, kako je dosad bila praksa. Višedecenijska borba Udruženja filmskih umetnika Srbije i naših filmskih radnika da se zakonom zaštite njihova imovinska autorska prava, i da televizije prestanu sa pljačkom njihovog rada, konačno je dala rezultat. Zavod za intelektualnu svojinu doneo je Rešenje kojim se usvaja zahtev UFUS AFA Zaštita, Organizacije filmskih autora Srbije, za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskog prava autora i nosilaca autorskog prava na filmskim delima…

Ocenite članak
Ceo tekst