Rasprava o novom Zakonu o kulturi: kultura između privredne delatnosti i metafizičkog prava

Nakon gotovo sedam godina od početka primene, u skupštinsku proceduru ušle su izmene i dopune Zakona o kulturi. To je krovni zakon Republike Srbije koji uređuje ustavno pravo građanina na kulturu, odnosno uživanje u dostignućima kulture, jednako kao i u dostignućima nauke i civlizacije. Duh tog zakona u izvornoj verziji pretendovao je, dakle, da uredi kulturu kao civilizacijsku tekovinu, kao pravo građanina i kao strukovni poredak. Međutim, ta prva verzija zakona patila je i od toga što je uređivala nešto što u samoj preambuli zakona nije bilo određeno: šta je, naime, kultura? Kako…

Ocenite članak
Ceo tekst