U pripremi novi Zakon o autorskom i srodnom pravu

U Zavodu za intelektualnu svojinu 25. novembra 2013. zakazana je javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Izmene i dopune Zakona imaju za cilj uspostavljanje efikasnijeg sistema pravne zaštite autorskog i srodnih prava. One se odnose na unapređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava, na produženje trajanja zaštite imovinskih prava interpretatora i proizvođača fonograma i na jačanje građansko-pravne zaštite autorskog i srodnih prava. Izmene vezane za produženje trajanja zaštite prouzrokovane su potrebom usklađivanja sa Direktivom br. 2011/77/EU Evropskog parlamenta i saveta od 27. septembra 2011.…

Ocenite članak
Ceo tekst