Festivalizacija kulture

U Srbiji postoji mnoštvo muzičkih, filmskih, pozorišnih festivala (čija brojnost prevazilazi broj pozorišnih institucija), festivala iz oblasti kreativnosti, dizajna, vizuelnih umetnosti. Među njima je i veliki broj reprezentativnih manifestacija koje predstavljaju značajne kulturne projekte od međunarodnog ugleda. Međutim, odomaćenost festivalske kulture na ovim prostorima, odnosno festivalizacija kulture, smatra se jednim od ključnih problema. Festivalizacija podrazumeva svođenje kulture na periodične ili jednokratne manifestacije čime se prenebregava problem odsustva svakodnevne ponude kulturnih sadržaja i simulira postojanje kulturne politike. Festivalizacija kulture se izjednačava sa komercijalizacijom kulture, njenom „periodičnom spektakularizacijom“ a neretko se u…

Ocenite članak
Ceo tekst