Visoka produktivnost kreativnog sektora u Republici Srpskoj

Ovih dana kreativna javnost u Srbiji blago je uzdrhtala najavom spin-off kultne i visoko kreativne serije, Top lista nadrealista. Dok ne saznamo da li je sve dobro zlondovano i kakva je situacija sa hrkljušem (Zlondovanje i hrkljuš su termini iz skečeva Top liste nadrealista. Zlondovanje je proizvodni proces u fabrici za proizvodnji ničega, a sastoji se u kombinovanju dva inputa slične neuhvatljivosti kao što je i finalni proizvod. Hrkljuš je izmišljeni kolektivno-pojedinačni sport u kome gubitnici sami sebe udaraju šakom u čelo), ostaje da u domenu analitike i sintetike pogledamo…

Ocenite članak
Ceo tekst