Devet odlika kritičkog mišljenja

 

 Čuveni naučnik i astrofizičar Karl Sagan predložio je svakome ko želi da dostigne stepen istinskog kritičkog mišljenja da uvek prilikom donošenja konačnog suda postavi sebi 9 prethodnih koraka:  1. Da li je neki nezavisni izvor dao potvrdu „činjenica“ o kojima govorimo. 2. Da li je o temi vođena suštinska debata od strane učenih zagovornika različitih stanovišta. 3. Argumenti tzv autoriteta nemaju presudnu težinu  — “autoriteti” su takođe pravili greške u prošlosti i praviće ih i u budućnosti. U nauci zapravo nema autoriteta, ima stručnjaka. 4. Postavite više od jedne hipoteze. Ako…

Ceo tekst

Neurologija kreativnosti: kako mozak kreira

 

 Često pokušavamo da u velikom naporu proniknemo u srž problema ili shvatimo uzroke neke kompleksne pojave. Slično nam se dešava i kada hoćemo da sistematski osmislimo rešenje na nekakav izazov, bilo da je reč o složenoj socijalnoj situaciji ili o osmišljavanju kreativnog sadržaja, kakav je recimo marketinški slogan. U proseku, statistika kaže da su ovakvi napori uglavnom bezuspešni kod kreativnih ljudi. Kada žarko nešto želimo, želja se ne ostvaruje. Možda zato što je želja provokacija? Ili je previše energije usmereno na vrlo malu tačku? Ili se energija čudnovato zabija u…

Ceo tekst

Kreativnost kao oblik psihoticizma

 

 Po Ajzenkovom PEN modelu ličnosti, ono što nas čini osobito ljudima jesu tri domena naše ličnosti koje se konstantno prepliću: psihoticizam, ekstraverzija i neuroticizam. Hans Ajzenk (1916-1997) je bio britanski psiholog nemačkog porekla i jedan od najuticajnijih teoretičara ličnosti. Uzimajući u obzir trijadu psihoticizam-ekstraverziju-neuroticizam, svaki čovek bi postigao određeni skor na neka od ova tri testa koji mere ove domene ličnosti, smatrao je Ajzenk. Dok nizak skor saopštava da je prisutnost datog domena u ličnosti slabo zastupljena, visoki skor govori upravo suprotno. Tako će introvertna osoba imati jako nizak skor…

Ceo tekst